ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อิสระพงษ์ ประสมพลอย (เบิร์ด)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 8
อีเมล์ : tori_prasom@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : นาชิ เทคโนโลยี
ตำแหน่ง : maintenance
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 5/5 หมู่2 ต หนองบัว อ บ้านค่าย จ ระยอง 21120

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ส.ค. 2557,16:01 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.198.61


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล