โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาประจำโรงเรียน
นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  ความหมาย แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์โรงเรียน
จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน   ผสานคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง