ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Black plum หว้า 93511
เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 93739
เอกสาร โครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ 93739
เอกสาร งานประกันคุณภาพ 93746
เอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล 93754
เกียรติบัตรศิลปหัถตกรรม ครั้งที่67 ระดับเขตพื้นที่ 93750
ระเบียบโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.17 KB 93776
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 88 BYTE 93753
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.46 MB 93764
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.85 MB 93750
รายชื่อนักเรียนในระบบคัดกรองเด็กยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.89 KB 93757
E-mail Obec ครูสามารถใช้งานobecmail ได้จากข้อมูลที่แนบให้ 93784
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93783
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่ 93773
แบบฟอร์มแผนการสอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 51.2 KB 93793
เอกสารประกอบการอบรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพม.23 93792
แนวทางจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนม.1-ม.3 93792
คู่มือจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน 93796
ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ปลาย 93783
ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ต้น 93782