ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

 

 

นายณัฐวุฒิ อุดมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมขยายผล โรงเรียนคุณธรรมณ ห้องประชุมสำเภาทอง โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร และทางโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร "สุริยาวุฒิ นาสว่าง" ครูโรงเรียนวาริชวิทยา สังกัด สพม. เขต 23 สกลนคร ในการอบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารจึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่สละเวลาเพื่อให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 

 

***ดูภาพเพิ่มเติม***

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2560,11:36   อ่าน 434 ครั้ง