ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนิจ แก้วตาบรรเจิด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :