ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1-17 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
ประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-๑๙ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ #หากมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อย่าลืมรายงานตัวตามมาตรการของทางจังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และส่งเอกสารเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างโรงอาหารขนาดกลาง
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
คลังข้อสอบออนไลน์ (คลังข้อสอบ.com)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 62
Video Conference โรงเรียนคุณธรรม 20 มิ.ย 2561
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ DLIT
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 61
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 61
แบบฟอร์มควบคุมภายใน แบบ ปย2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 60
ประชุมทางไกล
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 40 ปีและพิธีฉลองโดม ๓๙ ปี อนุสรณ์ศิษย์เก่าโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 59
ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 59
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 59
ค่านิยม 12 ประการที่นักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พึงมี
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 57