โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวณาพร สะตะ
ครู คศ.3

ณรงค์ฤทธิ์ นามเหลา
ครู คศ.1

นายขจรศักดิ์ คนกล้า
ครูผู้ช่วย

นายธนาวัฒน์ การะสุข
ครูอัตราจ้าง